TwistterapiSu Jok-akupunktur
Introduktion till Leende Kurser i Leende Meditation, Leende Yoga med mera Teorin om Treursprung Läs mer om Leende Meditation, Leende Yoga med mera Böcker om Leende Meditation Leende Yoga med mera Kontakta oss, prenumerera på nyhetsbrev

Treursprung

Allting i den här världen har en början och ett slut. Var finns den gemensamma början, ursprunget? Finns det någon sätt att känna igen den första fasen i en existens?

Människor har i alla tider funderat över dessa grundläggande frågor och det finns många olika sätt att besvara frågorna. Den teori som professor Park har skapat, Treursprung, erbjuder ett logiskt sätt att besvara frågorna.

Det anses att universum startade med "Big bang". Vi kan kalla den värld som existerade för "nollvärlden" eller "Neuto".

Existensens själ som finns i nollvärlden är källan och ursprunget till de tre grundläggande krafterna som kallas Hetero, Homo och Neutro. Dessa krafter uppstod i begynnelsen av skapelsen och är därför ansvariga för att skapa all variation i den här världen.

Hetero var den första kraften som uppstod, Hetero står för olikhet, förändring, expansion och utveckling. Allting börjar med Hetero.Hetero står fför linjära rörelser.

Pil

Därefter kommer nästa kraft, Homo som försöker skapa likhet, mönster, sammandragning och ordning.Homo står för cirkulära rörelser.

Den tredje kraften, Neutro jämkar samman de övriga krafterna. Neutro har förmågan att skapa rytmer, harmoni och att ena de stridande krafterna för att det ska göra att utvecklingen går framåt. Neutro står för spiralrörelser.

Treursprung är en vidareutveckling av teorin om yin ch yang. Det som är yang hör till Hetero och det som är yin hör till Homo. När man inför begreppen Neuto och Neutro blir teorin fullkomlig eftersom det förklarar ursprunget och den harmoniserade utvecklingen.

Treursprungsmodellen

När man illustrerar om Treursprung brukar man använda sig av följande modell.

Treursprungssekvensen

Treursprungssekvensen är den ordning som de tre krafterna kommer i:

1. Neuto (ursprunget)
2. Hetero
3. Homo
4. Neutro

Den här ordningen är viktig exempelvis när man avgör ordningen för rörelser i bland annat twistövningar och Leende Taiji. Man börjar med Neuto-övningar (små rörelser, nästan obefintliga), följt av Heterorörelser (utåtriktade, uppåt, till vänster) Homorörelser (inåtriktade, nedåt, till höger) och avslutar med Neutrorörelser (spiralrörelser, vridningar) för att uppnå den kraftfullaste effekten.